0

ACME/Certbot for å "samle inn og hoste" sertifikater

Heisann,

 

Jeg har noen spørsmål rundt ACME/certbot – GO SSL.

 

Vi har en del servere som er eksponert mot internett, og relativt mange som ikke er det, og noen fant ut at det å sette opp en certbot-server for å håndtere sertifikater som skal skiftes ut ofte var en god idé.

 

Nå har jeg sett litt på dokumentasjonen og for meg ser det ut som følger;

 

Man installerer certbot på en webserver (i mitt tilfelle tester jeg på en Ubuntu 20.04.2 server med nginx), og så kjører man en kommando for å laste ned et sertifikat, enten til en webroot, direkte inn i nginx, eller –standalone for å laste ned til  .

 

certbot register –m 'epost@somedomain.com’ –agree-tos –server ‘https://api.buypass.no/acme/directory

certbot –nginx –d acme.somedomain.com -d acme.someotherdomain.com –server ‘ https://api.buypass.no/acme/directory

 

certbot certonly –webroot –w /var/www/somedomain.com/acme –d acme.somedomain.com -d acme.someotherdomain.com –server ‘ https://api.buypass.no/acme/directory

 

Disse kommandoene vil jeg tro skal fungere når DNS-oppslaget mot acme.somedomain.com og acme.someotherdomain.com peker mot certbot-serveren, men så er det det egentlige spørsmålet mitt kommer.

 

Hvis jeg ønsker å sentralisere nedlastningen av sertifikater for andre tjenester i somedomain.com eller someotherdomain.com på denne samme certbot-serveren så antar jeg at acme-serveren deres må kunne gjøre en http-01 challenge (eller en annen type) mot serveren, og at følgelig må DNS oppføringen for alle tjenester jeg ønsker å hente ned til peke mot samme adresse?

Dersom jeg så har en tjeneste som jeg ønsker å eksponere mot internett, la oss si

https://nywebserver.somedomain.com eller https://annenwebserver.someotherdomain.com, så vil det vel ikke være mulig å laste ned sertifikatene til certbot-maskinen? Eller er det mulig at alle somedomain.com, someotherdomain.com osv. blir håndtert av samme certbot agent? Må det da i så fall ligge en A-record på somedomain.com eller someotherdomain.com osv. som peker mot serveren i DNS?

 

Beklager å grave og mase uten egentlig å ha lest meg opp så voldsomt, men hadde vært greit å få gjort noen avklaringer før jeg bruker for mye tid på dette.

1reply Oldest first
 • Oldest first
 • Newest first
 • Active threads
 • Popular
  • maov
  • maov
  • 3 yrs ago
  • Answer
  • Reported - view

  Tror du er på utkikk etter en generell beskrivelse av løsningsarkitektur og generll ACME-bruk.  Dette er ikke en fullstendig beskrivelse og er basert på en mange antagelser.
  Tror du trenger å sette opp en helhetlig akritekturbilde av din løsning for å få et ordentlig bilde av problemstillingen.  Men under er det en del kjappe svar.

   

  For DNS challenge, benytt oversikten her for eksempelbruk https://community.buypass.com/t/36jtyc/certbot-basic-usage.  Dette er et manuelt eksempel på DNS-01 challenge og du må finne et mer konkret eksempel relatert til din DNS-supplier for automatisering av dette helt ut med DNS-01.

  Hvis du bruker en lastbalanserer eller reverse proxy i frontend for å terminere HTTPS  kan du bestemme om du ønsker HTTPS mellom frontend og backend.  Da trenger du kun hente gyldige sertifikater på frontend/lastbalanserer.
   

  Løsningen, kommer helt an på din implementasjon av forholdet mellom fronted og backend i ditt design.

  DNS-01 kan benyttes på backendservere for å oppnå sertifikater hvis de har internettaksess.  Challengen er validert mot public DNS records og ikke serveren, deretter henter den sertifikater når DNS challengen er validert.

  HTTP-01 (nginx, apache, webroot) trenger å verifisere at man har lagt challengen lokalt på serveren som er pekt på av DNS-navnet du gjør en request for.  Vi følger redirects så hvis FQDN redirectes til en backend server gjennom lastbalanserer / reverse proxy skal du kunne motta sertifikat.

   


  Et topologi eksempel er at du terminerer "https://app.example.com " i frontend med et cert per applikasjon.

  Frontend sender requesten videre med HTTPS til backend hvor applikasjonen hostes eg. vba context paths på "https://server.example.com:port/context-path"

  Like
Like
 • Status Answered
 • 3 yrs agoLast active
 • 1Replies closed
 • 149Views
 • 2 Following

Buypass Official Community

This is the official community of Buypass.  A Root CA located in Norway.

Sign-up using free email domains have been blocked due to increased spam. https://community.forumbee.com/t/63zsyt/blocked-email-domains